اکتان

آموزش و دانلود منابع آموزشی شیمی و نفت و گاز

اکتان

آموزش و دانلود منابع آموزشی شیمی و نفت و گاز

بهترین وبلاگ وردپرسی مهندسین شیمی و نفت و گاز
اکتان
تبلیغات
پیوندهای روزانه

رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ق.ظ

دانلود پروژه رشته حسابداری و بانکداری با موضوع:

رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری

فهرست

عنوان                                                                                                      

فصل اول ،کلیات تحقیق                                                                                                     

1-1-مقدمه

1-2-بیان مسئله

1-3-سئوالات تحقیق

1-4-اهمیت موضوع

1-5-فرضیات تحقیق

1-6-اهداف پژوهش

فصل دوم ،ادبیات تحقیق                                                                                                   

2-1-مقدمه

2-2-تعریف حسابداری

2-3-تاریخچه حسابداری درجهان

2-4-سرمایه داری تجاری و رنسانس

2-5- انواع حسابداری

2-5-1-حسابداری صنعتی

2-5-2-حسابداری مالی

2-5-3-حسابداری دولتی

2-5-4-حسابداری مدیریت

2-6-حسابداری در ایران

2-7-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

2-7-1-بانک شاهی ایران

2-7-2-بانک استقراضی ایران

2-7-3-بانک عثمانی

2-7-4-بانک روس و ایران

2-8-بانک های ایرانی

2-8-1-بانک ملی ایران

2-8-2-ایجاد بانکهای خصوصی در ایران

2-8-3-بانک مرکزی ایران

2-9-قوانین بانکداری

2-10-نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران

2-11-ادغام بانک ها

2-12-خلاصه فصل

فصل سوم ،تسحیلات بانکی وحساب ها                                                                                                    

3-1-مقدمه

3-2-معرفی خدمات ارائه شده در بانک های سراسر کشور

3-3-خلاصه فصل

فصل چهارم ،چک وضمانت نامه                                                                                                      

4-1-مقدمه

4-2-نقش اقتصادی چک

4-3-دانستنیهایی در رابطه با چک

4-4-پیشینه چک

4-4-1-بخش‌های یک چک

4-4-2-واژه و ترکیبات آن

4-5-اقسام چک

4-6-نکات مهم قانونی چک

4-7-مجازات صدور چک بی محل

4-8-حساب سپرده قرض الحسنه

4-8-1-حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی

4-8-2-حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی

4-8-3-حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی

4-8-4- حساب سپرده قرض الحسنه جاری دستگاه های دولتی

4-8-5-حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکتهای در شرف تاسیس

4-8-6-افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک :

4-9-فرم برگ درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری

4-10-متن قانون‌صدور چک ( قانون‌جدید)

4-10-1- ماده 1

4-10-2- ماده 2

4-10-3- ماده 3

4-10-3-1- ماده 3 مکرر

4-10-4- ماده 4

4-10-5- ماده 5

4-10-6- ماده 6

4-10-7- ماده 7

4-10-8- ماده 8

4-10-9- ماده 9

4-10-10- ماده 10

4-10-11- ماده 11

4-10-12- ماده 12

4-10-13- ماده 13

4-10-14- ماده 14

4-10-15- ماده 15

4-10-16- ماده 16

4-10-16- ماده 17

4-10-17- ماده 18

4-10-18- ماده 19

4-10-19- ماده 20

4-10-20-ماده 21

4-10-21- ماده 22

4-10-22- ماده 23

4-11- متن کامل پیش نویس لایحه جدید صدور چک

4-11-1- پیش نویس لایحه صدور چک

4-12- نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص

4-12-1- تامین موجودی

4-12-2- ارائه لاشه چک به شعبه

4-12-3-ارائه رضایت‌نامه محضری ذینفع چک با شعبه

4-12-4-واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن

4-12-5- مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / 999 مورخ 11/3/1382

4-13-حوالجات و چکهای بانک

4-13-1-بروات

4-13-1-1-برات دیداری یا نقدی

4-13-1-2- برات مدت دار

4-13-2- چک بانکی

4-13-3-چک بین بانکی

4-13-4-حواله جات

4-13-5- چکهای واگذاری مشتریان

4-13-6- قبول و پرداخت چک مسافرتی و تضمینی سایر بانکها

4-14- ضمانت نامه

4-14-1- ضمانت نامه استردادکسوروجه الضمان

4-14-2- ضمانت نامه پیش پرداخت

4-14-3- ضمانت نامه گمرکی (ترخیص کالا و اتومبیل )

4-14-4- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

4-14-5- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

4-14-6- ضمانت نامه های بانکی

4-15- خدمات ارزی

4-15-1- تسهیلات ارزی

4-15-2- حسابهای سپرده ارزی

4-15-3- حوالجات ارزی

4-15-4- خرید و فروش ارز

4-15-5-ضمانت نامه های بانکی ارزی

4-15-6-گشایش اعتبار اسنادی

4-15-7-خدمات ویژه بانکی

4-15-8-تلفن بانک

4-15-9-چک بر (وصول چک از طریق دورنگار)

4-15-10-سامانه اطلاع رسانی گویا

4-15-11-سامانه پرسش و پاسخ

4-16-خلاصه فصل

فصل پنجم ،نحوه تنظیم حساب های مالی                                                                                                    

5-1-مقدمه

5-2-حسابهای داخلی

5-3-اجزا و عناصر تشکیل دهنده مدل حسابداری بانکها

5-3-1-داراییها

5-3-1-1-حسابهای دارایی بانکها

5-3-2-بدهیها

5-3-2-1-حسابهای بدهی بانکها

5-3-3-اجزای سرمایه در بانکها

5-3-3-1-سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

5-3-3-2-تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین

5-3-3-3-نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری

5-3-3-4-منافع حاصل از سرمایه گذاریها

5-3-3-5-سرمایه گذاریها و مشارکت حقوقی

5-3-4-هزینه ها

5-3-4-1-حسابهای درآمد بانکها

5-3-5-درآمدها

5-3-5-1-حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییها

5-3-5-2- سرمایه گذاری صاحبان سرمایه

5-4-روش ثبت و نگهداری حسابها در سیستمهای مکانیزه حسابداری

5-4-1-طریقه ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و کل

5-4-2-اعتبار اسنادی و عملیات بانکی

5-5- منابع و مصارف در بانکها

5-5-1- منابع چیست ؟

5-5-2-نحوه طبقه بندی منابع در گزارشات سیستم بانکی

5-6- انواع عملیات بانکها

5-6-1-عملیات نقدی

5-6-1-1-انواع عملیات نقدی

5-6-2-عملیات انتقالی

5-7-اسناد حسابداری در تسهیلات تبصره ای

5-7-1-زمان پرداخت تسهیلات

5-7-2-زمان پرداخت قسط توسط مشتری

5-8-میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها

5-9-سند حسابداری سپرده قانونی

5-10-سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

5-10-1-رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری

5-10-1-1-تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین

5-10-1-2-نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری

5-10-1-3-منافع حاصل از سرمایه گذاریها

5-10-1-4-حساب مشترک مشارکت مدنی  و  وجوه دریافتی مضاربه

5-10-1-5-نرخ سپرده قانونی

5-10-1-6-سود اوراق مشارکت (مشاع یا غیر مشاع)

5-10-1-7-حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران

5-10-1-8-نسبتهای مالی الزام آور

5-10-1-9-ضریب نقدینگی در بانکها

5-11-نحوه محاسبه سود وام‌های بانکی

5-12-نحوه محاسبه اقساط وام

5-13-زیان‌های ناشی از مطالبات

5-13-1-اقلام خارج از ترازنامه‌

5-13-2-ارزش‌گذاری اوراق‌بهادار

5-13-3-تراکم دارایی‌ها و بدهی‌ها و اقلام خارج از ترازنامه

5-13-4-معاملات با اشخاص وابسته

5-13-5-مدیریت و ذخیره‌گیری برای انواع ریسک‌های بانکی

5-14-عملیات حسابداری سپرده گذاری کوتاه مدت

5-14-1-نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات حساب سپرده گذاری کوتاه مدت

5-14-2-نحوه محاسبه و پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

5-14-3-نحوه محاسبه و پرداخت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

5-15-نرخ سود و طریقه پرداخت آن در سرمایه گذاری بلند مدت

5-16-عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

5-16-1-نحوه ثبت و نگهداری حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

5-16-2-نحوه محاسبه پرداخت سود علی الحساب و قطعی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

5-17-رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه ( بستن ) خزانه شعبه و نگهداری کلیدها

5-17-1-اضافه موجودی صندوق و خزانه

5-17-2-تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه

5-17-3-نحوه تهیه شیفریه

5-18-خلاصه فصل

فصل ششم ، نحوه طراحی صورت های مالی

6-1-مقدمه

6-2-انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

6-3-نسبتهای مالی دربانکها

6-3-1-سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

6-3-2-اقلام خارج از ترازنامه‌

6-3-3-ترازنامه یا بیلان

6-3-4-ترازنامه در بانکها

6-3-5-ترازآزمایشی

6-3-5-1-انواع ترازآزمایشی

6-4-صورت حساب سود و زیان

6-4-1-گزارش سود و زیان

6-4-2-اجزاء صورت سود و زیان

6-4-2-1-فروش

6-4-2-2-بهای تمام شده کالاها یا خدمات فروش رفته

6-4-2-3-سود ناخالص

6-4-2-4-هزینه‌های عملیاتی

6-4-2-5-سود پیش از پرداخت مالیات

6-4-2-6- مالیات‌ها

6-4-2-7-سود/ زیان خالص

6-6-سود و زیان در بانکها

6-6-1-نکات اقلام صورت سود و زیان بانک

6-6-2-فرمت صورت سود و زیان در بانکها

6-6-2-1-درآمدهای مشاع

6-6-2-2-درآمدهای غیرمشاع و هزینه ها

هزینه کل

6-7-نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌‌های ایران

6-7-1-اشکال در به‌کارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد

6-7-2-اشکال در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی بانک‌ها

6-7-3-تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و استهلاک اموال

6-8-خلاصه فصل

نتیجه گیری

دانلود از سایت مرجع

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی